Regulamin korzystania z usług stomatologicznych

Regulamin ten określa zasady korzystania z usług stomatologicznych w gabinecie Edent z jednostką organizacyjną Stomatologia Edent przy ul.Batalionów Chłopskich 87 lok.U6 Warszawie, podmiotem leczniczym jest Krystian Adamczyk z księgą rejestrową nr. 000000222165.

Specjalizujemy się w stomatologii zachowawczej, leczeniu kanałowym, protetyce, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i leczeniu dzieci.

Gabinet Stomatologia Edent jest prywatnym zakładem zdrowotnym i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

1. Na wizytę można zapisać się osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną(e-mail).

2. Uprzejmie prosimy by na pierwszą wizytę zgłaszać się z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.

3. Podczas pierwszej wizyty jak i kolejnych Pacjent może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

4. O długości wizyty potrzebnej do wykonania zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.

5. Podczas wizyty lekarz ustala optymalny plan leczenia i przedstawia alternatywne metody postępowania wraz z wstępnym kosztorysem.

6. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

7. Dzień przed wyznaczonym terminem pracownik recepcji kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty. W przypadku, gdy Pacjent nie odbiera telefonu wysyłana jest wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie.

8. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty, wizyta ta może zostać odwołana o czym Pacjent zostanie powiadomiony wiadomością SMS.

9. Z powodu sytuacji niezależnych od nas istnieje możliwość, iż Pacjent nie uzyska przypomnienia o wizycie, z tego też względu bardzo prosimy mimo wszystko pamiętać o umówionych terminach.

10. Pacjenci którym zależy na przyspieszeniu leczenia mogą zapisać się na listę Pacjentów oczekujących. W sytuacji kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu pracownik recepcji w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z listy.

11. Usługi stomatologiczne naszego gabinetu są wykonywane na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem utrzymania gwarancji na wykonane usługi jest uczęszczanie na badania kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy oraz stosowanie się do zalecanych przez stomatologa wskazań i wykonanie ich w gabinecie Edent.

12. Powikłania niepodlegające reklamacji:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak :

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających;
 • szczękościsk;
 • pęknięcie, złamanie zęba;
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych);
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie;
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki;
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń;
 • nadwrażliwość zębów po wybielaniu.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem;
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży;
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne;
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba;
 • nieprzewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko, bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

13. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. W/w dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości. Wydanie kopii dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

14. Każdy przedmiot na podstawie, którego można udokumentować przebieg procedury medycznej jest dokumentacją medyczną.

15. W gabinecie Stomatologia Edent obowiązuje Polityka Ochrony Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych.

16. Stomatologia Edent jest pod stałym nadzorem audio-wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.

17. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

18. Stomatologia Edent nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kliniki.

Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje się że administratorem dobrowolnie przekazanych danych jest Edent Krystian Adamczyk z siedzibą przy ul.Braci Załuskich 3a/42 w Warszawie (kod pocztowy: 01-773). Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług medycznych oferowanych przez administratora danych.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie korzystania z usług stosuje się Regulamin Organizacyjny wraz z przepisami: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), – ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.).
Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w Stomatologii Edent od 6 grudnia 2019 roku.